jk

Blog

Konference prozradí, co je na sociálních firmách inspirující

Konference prozradí, co je na sociálních firmách inspirující

Zásadním tématům udržitelné ekonomiky bude věnován druhý ročník konference sociálního podnikání ForSEk´23, který proběhne ve čtvrtek 19. října v Liberci.

ESG reporting aneb sociálně odpovědné podnikání jako inspirační zdroj – podtitul slibuje praktické uchopení požadavků, které jsou kladeny na firmy obecně. Pomoci jim v tom mohou právě subjekty, které mají zkušenosti se sociálně a environmentálně zodpovědným podnikáním – sociální firmy. Jejich praxe se tak stává podnětem, vzorem pro vedení a majitele firem, pro zástupce státní správy, pro všechny, kteří hledají způsoby, jak naplňovat požadavky ESG reportů.  

Program konference je rozdělen dle oblastí - Enviromental, Social, Government – odborníci a odbornice je představí v krátkých přednáškách, na které budou navazovat tzv. diskuzní stoly. „Účastníci a účastnice budou mít možnost klást dotazy, získávat nápomocné odpovědi, které jim pomohou v jejich praxi,“ vysvětluje Radko Dražil, předseda družstva TEXman, liberecké sociální firmy, která ForSEk pořádá v Paláci Liebieg v centru města.  

Zazní zde především odpovědi na otázky, kde hledat u sociálních podniků inspiraci při naplňování kritérií v ESG reportingu. „Jednou z možností je také navázat dodavatelský vztah, kdy se sociální firma stává zajímavým partnerem. Z toho důvodu jsme volili formu konference, která umožní propojování a síťování přítomných,“ dodává předseda Dražil.  

Konference bude zahájena v 10:00, po dopolední části proběhne krátká pauza na občerstvení a bude následovat odpolední blok. Po skončení ve 14:00 bude možné zapojit se do komentované prohlídky zrekonstruovaných prostor Paláce Liebieg.  

Účast na konferenci je díky podpoře Libereckého kraje bezplatná. ForSEk23 se koná ve spolupráci s tematickou sítí pro sociální ekonomiku TESSEA ČR, z. s. a agenturou Czechinvest.  

 

Zpět na všechny články