Integrační sociální podnik

Integrace osob se zdravotním nebo sociálním hendikepem.

Integrace osob se zdravotním nebo sociálním hendikepem.

 

Sociální podniky jsou organizace, které naplňují základní znaky sociálního podnikání, definované sdružením TESSEA.

 

Posláním družstva TEXman je dát prostor pro pracovní uplatnění a profesní růst osobá se zdravotními a sociálními hendikepy.

 

1. Naplňování společensky prospěšného cíle

V našich zakládacích dokumentech, tedy ve společenské smlouvě družstva, je zakotveno, že se hlásíme k principům sociálního podnikání a přispíváme ke snižování nezaměstnanosti a podpoře sociálního začleňování. Více než 90 % našich zaměstnanců má nějaký typ znevýhodnění, který jim ztěžuje pracovní uplatnění – nejčastěji se jedná o zdravotní postižení nebo sociální znevýhodnění.

 

2. Naplňování sociálního principu

Družstvo TEXman je integrační sociální podnik. Jsme registrovaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce. Na vytváření a obsazování chráněných a volných pracovních míst úzce spolupracujeme s krajskou pobočkou Úřadu práce v Liberci a s neziskovými organizacemi v našem regionu.

Zaměstnance zapojujeme do debat o chodu a dalším směřování společnosti. Pravidelně se scházíme a probíráme provozní záležitosti, výsledky hospodaření i plány do budoucna.

 

3. Naplňování ekonomického principu

Družstvo je ekonomicky aktivní subjekt. Procesy jsou nastaveny se zřetelem na sledování ekonomické efektivity jednotlivých zakázek a dlouhodobé ekonomické udržitelnosti podnikání. Snažíme se docílit rovnováhy mezi posláním sociálního podniku a jeho výrobními a obchodními aktivitami.

Minimálně 50 % zisku reinvestujeme zpět do rozvoje podniku v souladu se stanovami družstva.

 

4. Naplňování environmentálního principu

TEXman vyrábí environmentálně šetrné výrobky.

Všechny materiály používané při výrobě má certifikaci ÖKO-TEX Standard 100. Povlečení vyrábíme též z certifikovaných materiálů. Sledujeme celý proces výroby a požadujeme, aby byl deklarován český původ – tkaní včetně dalších úprav a tisku.

Při podnikání využíváme environmentálně šetrné technologie.

Při výrobě používáme převážně úsporné stroje a spotřebiče třídy A+, dodržujeme zásady úspor energie na pracovišti a máme zaveden vnitřní předpis pro nakládání s odpady.

Budova, ve které provozujeme výrobu, prošla rekonstrukcí, je kompletně zateplena a vytápěna úsporným zdrojem tepla.

Pro administrativní činnosti používáme environmentálně příznivé produkty.

Minimalizujeme náklady na dopravu, materiál nakupujeme pouze v ČR a dovážíme z okruhu max. 150 km, většina našich dodavatelů jsou místní firmy.

 

5. Naplňování místního prospěchu

Sociální podniky jsou zaměřeny primárně na uspokojování místní poptávky. TEXman působí v regionu Liberecka. Materiály pro naši výrobu nakupujeme převážně u místních tkalcoven.

Jsme v kontaktu s neziskovými organizacemi v našem regionu, které se zabývají zaměstnáváním hendikepovaných osob.

Naši zaměstnanci bydlí v Liberci nebo k nám dojíždějí z Frýdlantského výběžku, provozovna je snadno přístupná veřejnou dopravou.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info